Miếng băng sách trên light novel thứ 18 của Labo Asai, Saredo Tsumibito wa Ryū to Odoru: Dances with the Dragons, công bố vào thứ năm rằng bộ tiểu thuyết này sẽ có bản chuyển thể anime.