Bản chuyển thể anime và hai live-action của sê-ri light novel fantasy lẫn science-fiction Sakurada Reset, sáng tác bởi Yukata Kōno, đã được “bật đèn xanh”.