Baccano! là một light novel viết bởi Ryogo Narita, illustrator là Katsumi Enami. Dịch ra theo tác giả thì có nghĩa là “cuộc bạo động ngu ngốc” hay cái gì đó không biết nữa, tiếng ý là”ruckus”. Mỗi câu truyện trong serie đề cập đến một lô các sự kiện không liên quan gì đến nhau nhưng lại giao cắt xoắn vặn vào nhau ở vài điểm.

Click để đọc thêm…