TP York ở miền Bắc nước Anh, ngay đến website hãng BBC đứng đắn cũng có một title rất “giật gân”:York: Most haunted city in the world!

Nếu tìm hiểu lịch sử có nhiều điều rùng rợn của TP thời Trung cổ này, cộng với khu trung tâm mà cuộc cách mạng công nghiệp dường như chẳng để lại dấu vết nào thì thật ra chẳng có gì là lạ khi ở đây có nhiều ma hơn những nơi khác

Click để đọc thêm…