Dựa trên seri truyện tranh cùng tên, The Walking Dead kể câu chuyện về một nhóm người nhỏ, sống sót sau cuộc khải huyền của bọn thây ma.Cốt truyện chủ yếu kể về tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà nhóm phải đối mặt, cũng như sự đấu tranh của họ để giữ lấy tính người trước lũ thây ma.

Click vào để đọc thêm…