[Movie] The Heat (2013)

August 18, 2013 | | Wiki

Đặc vụ FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock thủ vai) là một thanh tra khéo léo và đầy năng lực, nhưng lại bị các điệp vụ đồng nghiệp khinh thường bởi tính kiêu căng và thái độ ra vẻ hạ cố đối với người khác của cô.

Click để đọc thêm…