A merica (アメリカ, Amerika) là một nhân vật chính của loạt manga và anime dài tập Hetalia Axis Power và cũng là người lãnh đạo phe Đồng Minh (Allied Force).

Click để đọc thêm…