Nanny McPhee and the Big Bang (phát hành tại Hoa Kì và Canada với tựa đề Nanny McPhee Returns) là một bộ phim gia đình ra mắt năm 2010 và là phần tiếp theo của Nanny McPhee, ra mắt năm 2005.

Click để đọc thêm…