[Movie] Jack and Jill (2011)

August 15, 2013 | | Wiki

Phim mở đầu bằng đoạn video tự làm khi Jack và Jill lớn lên. Càng về sau, ta thấy Jack là một người tài năng, trong khi Jill liên tục lôi kéo sự chú ý bằng cách đánh anh, làm đau đám con gái xung quanh anh, vân vân.

Click để đọc thêm…