Uzu Sanageyama (猿投山 渦 Sanageyama Uzu) là một nhân vật chính trong Kill la Kill. Cậu là một trong Tứ đại hộ pháp thuộc Hội học sinh. Cậu quản lý các Câu lạc bộ Thể thao của học viện Honnoji, bao gồm cả các Câu lạc bộ Quyền Anh và Câu lạc bộ Tennis.

Click để đọc thêm…