[Kill la Kill] Iori Shirou

July 19, 2014 | | Wiki

Shirou xuất hiện lần đầu trong ep 02, đi sau Satsuki. Cậu đưa cho Omiko Hakodate một bộ đồng phục Goku Nhị tinh, nói rằng đó là món quà của Satsuki dành cho Omiko.

Click để đọc thêm…