Cậu là một trong Tứ đại hộ pháp thuộc Hội học sinh, là Trưởng ban Thông tin và Chiến lược của Học viện Honnoji, trợ giúp Hội học sinh thông qua laptop. Cậu cũng là người phụ trách việc nghiên cứu và phân tích đồng phục Goku trong Câu lạc bộ May vá.

Click để đọc thêm…