America là một nhân vật chính của loạt manga và anime dài tập Hetalia Axis Power và cũng là người lãnh đạo phe Đồng Minh.

Click để đọc thêm…