[Flame of Recca] Raiha

July 7, 2014 | | Wiki

Raiha (Laiha trong bản lồng tiếng Anh) là thành viên duy nhất của Uruha Rai và là người mạnh thứ hai trong Jyushinshuu.

Click để đọc thêm…