Grace Winslow là một nhân vật con người trong bộ phim Smurfs trình chiếu năm 2011, cô là người vợ đang mang thai của Patrick Winslow và là bạn của các Smurfs.

Click để đọc thêm…