Conan Edogawa là tên giả mà Shinichi sử dụng trong khi bị teo nhỏ. Anh đã phải sống trong lốt 1 đứa con nít (là mình hồi 6 tuổi) sau khi bị 2 thằng mặc đồ tang lễ, mà sau này chính là thành viên Đảng Áo Đen ép uống chất độc thử nghiệm APTX 4869.

Click để đọc thêm…