Cả 4 nhân vật Alex, Marty, Melman và Gloria vẫn đang cố gắng để trở về New York – ngôi nhà của mình. Chính lúc này, chuyến đi của cả 4 đưa chúng tới châu Âu và gặp vô vàn khó khăn khi chạm mặt kẻ sát nhân Monaco – đội trưởng đội quản lí động vật Pháp Chantel DuBois.

Click để đọc thêm…