Thêm một vocaloid mới gia nhập đại gia đình voca và lần này đại gia Sony Music sẽ tham gia vào thị trường vocaloids. Em vocaloid này cũng thuộc thế hệ Vocaloid2 và lấy voice bank từ một nico singer là Piko (fangirl scream). Tên ẻm là Utatane Piko, và gender là nam nhé (hú hét)…

Click để đọc thêm…