VnSharing Tee Shirt

April 22, 2011 | | Khác

Như các bạn thấy đó, vnsharing của chúng ta là một forum lớn với lực lượng member dồi dào, trải dài khắp các miền đất nước. Sẽ thật tuyệt nếu như cứ đến các dịp fes, event, họp mặt,… chúng ta có một dấu hiệu đặc biệt để nhận biết được nhau, đúng không nào?

Click để đọc thêm…