VnSharing.net’s Firefox Portable, bản Firefox được tối ưu để đạt tốc độ cao hơn nhiều so với Firefox thường, thậm chí còn nhanh hơn cả Google Chrome, Opera hay Safari, những trình duyệt  được đánh giá là nhanh nhất hiện nay. Update lên phiên bản release 4 với nhiều tính năng mới, nhanh hơn, bảo mật hơn và nhiều tính năng khác các bạn sẽ thấy trong quá trình sử dụng

Click để đọc thêm…