Gần đây có rất nhiều bạn thắc mặc là “sao không load được truyện trên CTD ?”, “không dùng được Google Dịch, Google Cache ?”. Vấn đề là VNPT(khu vực Hà Nội) đã chặn Blogspot và ảnh hưởng luôn tới Google Dịch, Google Cache, vậy khắc phục ra sao thì xin mời vào đây để tìm giải pháp…

Click để đọc thêm…