Tablet (bảng vẽ điện tử) mới này của Wacom hơn trụ cột cũ của Wacom – Wacom Cintiq 21UX – nhiều lần. Con đấy tốt thật, người ta vẫn còn bán nó, nhưng nó bị con tablet mới này đạp đổ, không chỉ vì màn hình mới có pa-nen 24 inch 1920×1080, hay chất lượng thiết kế, hay độ nhạy của bút – 2048 mức lực và 40 độ điều khiển nghiêng.

Click để đọc thêm…