Hướng dẫn tô màu photoshop từ cơ bản tới nâng cao.

Mượn bản lineart của sayori không chỉ hướng dẫn về cơ bản mà còn để thử nghiệm nhiều style màu khác nhau.

Click để đọc thêm…