Dưới đây là bản so sánh sự thay đổi nét vẽ của 1 số mangaka và illustrator trong 10 năm qua .
Bạn có thể thấy được nhiều người khi mới khởi đầu nét vẽ của họ cũng rất đơn giản và thô sơ nhưng dần dần họ đã làm ra được những tác phẩm tuyệt vời với lòng kiên trì và sự đam mê ~ Còn các bạn trâu sẵn thì càng trâu hơn.
1 % tài năng và 99% Cần cù

Click để đọc thêm…