Chaosxlounge một nhóm hoạt động nghệ thuật phong cách đương đại, dưới sự bảo trợ của Pixiv đã mở cuộc triển lãm mà trong đó, nhóm này đã sử dụng trái phép các bức tranh trong event- lễ hội doujinshi dành riêng cho Touhou project…

Click để đọc thêm…