Hiện nay diễn đàn đang cần một nhân vật đại diện để dùng cho nhiều mục đích (đặt ở credit, đặt ở banner, chạy đi chạy lại ở sân bóng, làm dấu, in áo, dắt đi off, cosplay, vẽ linh tinh, đại diện trao giải, v.v.. )

VnSharing quyết định tổ chức cuộc thi thiết kế nhân vật đại diện này.

Click để đọc thêm…