Một đặc điểm nổi bật của các phim do Disney/Pixar sản xuất là khi phim hết, bao giờ cũng có phần end credits với rất nhiều chi tiết hay.

Click để đọc thêm…