Có một số loại thực phẩm bạn phải đọc khĩ nhãn mác trước khi mua.
Trong phim cũng thế, và may sao thường thường sẽ có một ông lão râu tóc bạc phơ khôn khéo ( hoặc đại loại thế ) nhắc nhở không nên ăn nó. Nhưng chắc chắn, trong phim, họ vẫn sẽ ăn ….
Dưới đây sẽ là 5  cảnh phim đáng nhớ nhất và mang tính biểu tượng trong lịch sử. Chúng tôi không nhớ rõ số lượng nhận vật có tính trạng này nhưng sẽ cố gắng diễn tả hành động đau dạ dày hay đáng cười này.

Click để đọc thêm…