Những điều lẽ ra mình nên quên đi
Những điều quý giá mà cậu đã trao
Những điều bất định hình đó
Sẽ không hề phai mờ theo thời gian…

Click để đọc thêm…