Cứ chạy, chạy, chạy đi , nhảy cao lên nào
Thế giới u ám sẽ trở nên rạng rỡ
Cứ chạy, chạy, chạy đi, nhảy lên nào
Cậu sẽ nhìn thấy giấc mơ cậu hằng mong ước

Click để đọc thêm…