Ponpon! Cứ thoải mái mà xả hết ra đi
Nếu hoàn toàn chẳng làm gì hết thì sẽ chán lắm đó, ha.
Đeo lên chiếc tai nghe và lắc lư theo nhịp điệu
Way way mở ra đi, con đường của riêng tôi.

Click để đọc thêm…