Sau khi BGK chọn lọc, các bạn sau đây sẽ được bầu để chọn ra 3 người hát hay nhất để dành phần thưởng của box… Click để bầu chọn…

Lưu ý:
– Vote xong phải post bài, cái bạn vote xong ko comment sẽ bị loại phiếu.
– Vote của bgk sẽ = 2 phiếu

Click để đọc thêm…