* Đây là đội múa Yosakoi nổi tiếng trực thuộc thành phố Nagahama , tỉnh Shiga, Nhật Bản ~ Được sáng lập và đi vào hoạt từ năm 1999 ~ vị trí xếp hạng là một trong các đội Yosakoi nổi tiếng ở Nhật Bản , nhận được nhiều giải thưởng quan trọng từ năm 2004 đến nay .

Click để đọc thêm…