Những loài hoa như anh đào và cúc được xếp vào hàng quốc hoa của Nhật Bản. Chúng có thể khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ nơi con người và trở thành biểu tượng ăn sâu vào trong tiềm thức người dân Nhật Bản.

Click để đọc thêm…