Natsumikan là một giống cam đắng của Nhật thường có vào mùa hè. Rất nhiều cửa hàng wagashi ở Kyoto nổi tiếng bởi thạch Natsukanto, loại thạch mà phần thạch thường ở bên trong phần vỏ đã được khoét rỗng của một quả natsumikan.

Click để đọc thêm…