Uraku-en (有楽苑) là 1 khu vườn cổ, với nhiều nhà uống trà rất đẹp, đã có lịch sử từ lâu đời, hiện là 1 phần trong khuôn viên khách sạn Meitetsu Inuyama.

Click để đọc thêm…