Vào đầu năm mới trên khắp Nhật Bản, bạn có thể bắt gặp hàng loạt các túi giấy sắp sẵn ngay trước cửa hàng bán lẻ. Các túi giấy này được dán kín để bạn không biết là cửa hàng họ bán cái gì trong mấy cái túi đó. Mấy cái túi may mắn này có tên gọi là Fukubukuro [福袋], tạm dịch ra là “Túi mang vận may tốt lành” …

Click để đọc thêm…