Thị trường Nhật Bản luôn yêu thích những sản phẩm liên kết chung giữa các hãng sản xuất. Chúng ta đã từng thấy những sản phẩm của sự kết hợp kì lạ như snack ngô của Moutain Dew, bộ đôi Pizza Hut – Evangelion, và vô vàn các sản phẩm được kết hợp với Hello Kitty.

Click để đọc thêm…