Vì sao người Nhật lại thích ramen tới vậy? Hầu như tuần nào các chương trình ti vi, tạp chí và trang web đều xếp hạng và nhận xét về vô số các cửa hàng ramen trên khắp đất nước; và cứ hàng tuần lại có hàng ngàn người tới để xem tại sao họ lại làm ầm lên như vậy.

Click để đọc thêm…