Cùng đến thăm “Tiệm Kẹo Hồn ma” (Kyoto) để tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa cái tên của cửa tiệm nhé!

Click để đọc thêm…