Shinjuku Gyoen là công viên dành riêng cho Hoàng đế cho đến cuối thế chiến II khi người Mỹ khuyến khích các gia đình hoàng gia Nhật Bản từ bỏ những tài sản có thể mở rộng của họ vì lợi ích chung.

Click để đọc thêm…