‘… câu chuyện được viết như chỉ để dành riêng cho tuổi thanh xuân-một tình yêu giản dị…’
” Giản dị như sự thật
Như bốn mùa…
Như sống chết…”

Click để đọc thêm…