Bên cạnh việc là thành phố có nhiều di sản thế giới nhất, Kyoto còn là một thành phố của các trường đại học. Mười phần trăm dân số Kyoto là sinh viên, cho nên tại Kyoto có rất nhiều tại các cửa hàng ramen.

Click để đọc thêm…