Hai trái dưa vàng “hoàn mỹ” có giá ngang một chiếc xe hơi hay một chùm nho, một quả mận… có giá hơn vài triệu đồng là “chuyện thường ngày ở Nhật”.

Click để đọc thêm…