Nhu cầu là động lực của những phát minh… và chúng ta cần điều đó.