Một loại cửa hàng thực phẩm đặc sản mà đã gần như biến mất khỏi các đường phố của Nhật Bản là kanbutsu-ya (cửa hàng thực phẩm khô). Ngày naychúng ta có thể có được sản phẩm tươi sống quanh năm, nhưng đó không phải là các sản phẩm đóng hộp và làm lạnh phổ biến như hiện nay

Click để đọc thêm…