Phải thừa nhận rằng hầu hết những điều kì quặc chúng ta thấy đều trong manga và anime, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, đại loại như, liệu có mấy phần trong đó là phi thực tế?