Nông dân trồng lúa ở Nhật Bản đang trong giai đoạn khó khăn. Rất nhiều chính sách bảo vệ ở mức độ khác nhau được đưa ra từ Chính phủ trong nhiều thập kỷ qua, và họ nhận thấy thị trường cho cây trồng quý giá của họ đã bị mai một do gạo nhập khẩu rẻ hơn, và chính quyền của Shinzo Abe đang đề xuất ngừng sản xuất – phân phối và trợ giá.

Click để đọc thêm…