Cách duy nhất để biết được câu trả lời là hỏi những du khách bắt gặp trên đường phố được lựa chọn một cách ngẫu nhiên!