Suetomi, thành lập năm 1893, là một cửa hiệu chuyên làm namagashi (生菓子), tạm dịch là ‘Nghệ thuật làm bánh ẩm‘ cho các buổi trà đạo. Ngoài trà đạo ra, để có thể bán lẻ wagashi, Suetomi ngày nay đã sáng tạo ra nhiều cách làm bánh khác để bán cho các khách hàng quan trọng như các công ty, các trường dạy trà đạo và đền miếu…

Click để đọc thêm…